Bơm dân dụng

mỗi trang
Đầu bơm rời trục Mitsuky

Đầu bơm rời trục Mitsuky

Q=3.5-1320m3/h H=4-150m

Vui lòng gọi

Top

   (0)