de ra nang 8 kg nuoc bien

de ra nang 8 kg nuoc bien
 

Để ra nắng 8 kg nước biển có tỉ lệ 5% muối thấy nhẹ đi 187,5 g. Hỏi nước biển còn lại có tỉ lệ là bao nhiêu % muối?

Giải:

8kg = 8000g

Lượng muối có trong 8000g nước biển là:

8000:100 x 5 = 400 (g)

Sau khi phơi thì lượng muối đó không đổi

Tỉ lệ muối trong số nước biển còn lại là:

400 : (8000- 187.5) = 5,12%
ĐS: 5,12%

Tìm hiểu thêm> Tại đây

 

Bình chọn tin tức

Bình chọn tin tức: (5.0 / 2 đánh giá)

Bình luận

Top

   (0) Zalo